Xtra Digital Logo

Stichting SWAB

13/04/2019     Development / Design

Voor de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) gaat Xtra een nieuwe webapllicatie bouwen om de belangrijkste ziekenhuizen in Nederland te voorzien van informatie voor het bestrijden en het voorkomen van infectieziekten.

Het SWAB is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers.
De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten van antibioticagebruik.

VORIG ITEM   /   VOLGENDE ITEM