Xtra Digital Logo

Social media strategie in 5 stappen

In Online marketing op 04-03-2017

Sociale mediastrategie in 5 stappen?


1. Formuleer doelstellingen voor uw sociale mediagebruik
2. Inventariseer uw aanwezigheid op sociale media
3. Introduceer een content strategy
4. Meet uw progressie
5. Pas waar nodig uw strategie aan


1. Formuleer duidelijke doelstellingen voor uw sociale mediagebruik

Een business plan moet beginnen met het helder definiëren van doelen en sociale media is geen uitzondering. Een van de grootste redenen waarom sociale mediastrategieën falen ligt in het feit  dat de doelstellingen niet zijn afgestemd op de core business.

Voor een lange-termijnsucces op sociale media, moet u doelstellingen bepalen  op basis van traffic, leads en sales. Begin met het opschrijven van ten minste drie doelen die u met sociale media wilt bereiken die betrekking hebben op uw zakelijke doelstellingen of ze ondersteunen.

Deze doelstellingen moeten SMART  worden geformuleerd; ze moeten Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar (oftewel haalbaar), Relevant en Tijdgebonden zijn. Enkele voorbeelden van goede doelstellingen zijn om de naamsbekendheid te verhogen in de belangrijkste markten of 30% van de verkoop via sociale media te laten plaatsvinden. U zult opmerken dat deze sociale mediadoelen niet draaien om likes of retweets.

2. Inventariseer uw aanwezigheid op sociale media

Inventariseer uw sociale voetafdruk
Om uw huidige sociale media-inzet en -gebruik beter te begrijpen bevelen wij u aan een klein onderzoek uit te voeren om een beter inzicht te krijgen over uw publiek. Wie staat in verbinding met uw bedrijf op sociale media? Welke sociale netwerken zijn actief? Hoe reageert uw huidige publiek en wat is uw concurrentie aan het doen?

Wat zijn de reacties op uw aanwezigheid in de sociale media?
Heeft u negatieve berichten of slechte reviews? Heeft u al ambassadeurs die positief zijn en uw berichten delen? Neem kennis van het aantal volgelingen en kijk eens naar hun profielen op basis van kwaliteit, activiteit of engagement en controleer of alle links goed werken binnen elk sociaal netwerkprofiel.

Leer uw klant kennen
Als uw bedrijf op dit moment niet is vertegenwoordigd op sociale media, is de eerste stap om te bepalen welke sites de beste zijn voor uw bedrijf. Dit is een goed moment om
uzelf in verbinding te stellen met uw partners en andere teams om te ontdekken hoe u ze beter kan ondersteunen door de inzet van sociale media. Nodig klanten uit voor een snelle enquête (met een bonus) om hun geprefereerde content en sociale mediakanalen te achterhalen en te begrijpen.

Begrijp het competitieve landschap
Onderzoek wat uw topconcurrenten of grote industrie-invloedhebbers aan het doen zijn op sociale media. Wat is hun sociale voetafdruk? Welke content zorgt voor de meeste interactie met hun volgelingen? Doe een analyse van hun sterktes en zwaktes en laat dat de basis zijn voor uw sociale mediastrategie.

3. Ontwikkel uw content strategy.

Nu dat u de doelstellingen en de doelgroep heeft bepaald is het tijd om te bepalen met welke content u ze kunt bereiken.

Een uitgebreide content strategy moet onderstaande elementen bevatten:
- Soort(en) content die u wilt posten en promoten
- Regelmaat waarmee u content deelt
- Engagement plan
- Doelgroep voor elk type content
- Content execution plan
- Content promotion plan

Maak een redactionele kalender als een onderdeel van uw content strategy. Hiermee brengt u uw sociale mediadoelstellingen, -doelgroepen en -campagnes in kaart.

Plaats ze in een maandelijkse kalender.
Denk na over de content die u via uw bedrijf kan delen over diverse sociale mediakanalen. Zorg ervoor dat de content die u deelt uw doelstellingen ondersteunt. Uw content strategy omvat ook berichten op voorhand creëren die later worden geplaatst. Zet uw geplande berichten op uw redactionele kalender, zodat u ze niet vergeet.

4. Meet uw progressie

Volg uw sociale mediasucces voordat u een bepaald ritme (content rhythm) ontwikkelt en controleer uw analytics zo vaak mogelijk om te zien hoe uw sociale campagne of content presteert. Het meest waarschijnlijk is dat uw publiek de voorkeur geeft aan een verscheidenheid van originele content gecombineerd met relevante en trending posts.

Xtra biedt geavanceerde analyses en rapportages, zodat u er gemakkelijk achter kunt komen wie uw content leest, beantwoordt en deelt. Facebook Insights geeft inzicht in uw Facebook-volgers en content, terwijl Google Analytics laat zien wie uw webpagina’s bezoekt en zich ermee engageert. Zorg ervoor dat uw data-analyse overeenkomt met uw doelstellingen om uw succes te verzekeren.

5. Pas waar nodig uw strategie aan

Haal het maximale uit uw sociale mediastrategie.
Inventariseer welke content wel of niet scoort bij uw doelgroep en uw doelstellingen, om vervolgens uw sociale mediastrategie hieraan te passen. Herschrijf uw content strategy op basis van uw analyse en werk uw doelstellingen bij waar nodig. Het afstellen van uw strategie moet een continu proces zijn. Laat analytics en feedback u begeleiden bij updates.
<< Wat is Snapchat   /   Sociale media trends >>